Verktyg - skrift - element. Från en fenomenologi om medier till en medial fenomenologi, Übersetzung Gustav Strandberg

Alloa E.
In: Fenomenologi, teknik och medialitet
Dahlberg L., Ruin H. (Hg.)

Verlag: Södertörn Philosophical Studies, Stockholm
Erschienen: 2011
Umfang: 117-142